Bimbingan Teknis Bantuan Pemerintah SMA Rujukan Jakarta 1

Posted by on Mei 18, 2018 in Berita

Bimbingan Teknis Bantuan Pemerintah SMA Rujukan Region 4 diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 1 Mei 2018. Bimbingan Teknis ini dihadiri oleh Pengarah sebanyak 1 orang berasal dari unsur Direktorat Pembinaan SMA, Narasumber sebanyak 10 orang berasal dari unsur Direktorat Pembinaan SMA, Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah, Badan Standar Nasional Pendidikan, Satuan Petugas Penjaminan Mutu Pendidikan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Pusat Penilaian Pendidikan, SEAMOLEC, Pembahas sebanyak 15 orang berasal dari unsur Direktorat Pembinaan SMA, Pengawas SMA, Kepala dan Guru SMA, Moderator sebanyak 3 orang berasal dari unsur Direktorat Pembinaan SMA, Panitia sebanyak 15 orang berasal dari unsur Direktorat Pembinaan SMA dan Pengawas SMA, dan Peserta Bimbingan Teknis Bantuan Pemerintah SMA Rujukan Region Jakarta 1 sebanyak 145 Kepala SMA Rujukan yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu.

Tujuan Bimbingan Teknis Bantuan Pemerintah SMA Rujukan tahun 2018 adalah:

  1. Meningkatkan pemahaman kebijakan strategis peningkatan mutu SMA;
  2. Meningkatkan pemahaman konsep dan pengembangan SMA Rujukan;
  3. Menyusun dan menyepakati rencana aksi (Action Plan) SMA Rujukan;
  4. Menyepakati rencana penggunaan dana Bantuan Pemerintah SMA Rujukan;
  5. Menandatangani naskah perjanjian kerjasama Bantuan Pemerintah SMA Rujukan.

Hasil yang diharapkan dari Bimbingan Teknis Bantuan Pemerintah SMA Rujukan tahun 2018 adalah:

  1. Meningkatnya pemahaman tentang kebijakan strategis peningkatan mutu SMA;
  2. Meningkatnya pemahaman tentang konsep dan pengembangan SMA Rujukan;
  3. Tersusun dan tersepakatinya rencana aksi (Action Plan) SMA Rujukan;
  4. Tersepakatinya rencana penggunaan dana Bantuan Pemerintah SMA Rujukan;
  5. Tertandatanganinya naskah perjanjian kerjasama bantuan pemerintah SMA Rujukan.